štvrtok 15. novembra 2007

Baza čiena, Sambucus nigra

Názov slovenský: Baza čierna

Názov vedecký: Sambucus nigra

Názov český: Bez černý

Názov anglický: Common elder,European black elder

Názov taliansky: Sambucus

Iné názvy : Ľudový názov - Bieda, Psia baza, Nemecký názov- Holunder

Botanické zaradenie: Zemolezovité - Loniceracee


Opis:

Výskyt:

Obsahové látky:

Vlastnosti:

Využitie:

Pestovanie:

Zber:

Sušenie:

Uskladňovanie:

Poznámka:nedeľa 4. novembra 2007

Bazalka pravá
Názov slovenský:

Názov vedecký:

Názov český:

Názov anglický:

Názov taliansky:

Iné názvy :

Botanické zaradenie:

Opis:

Výskyt:

Obsahové látky:

Pestovanie:

Zber:

Sušenie:

Uskladňovanie:

Vlastnosti:

Využitie: